สำนักงานอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ, สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น, สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา...


เว็บไซต์ในหมวดสำนักงานอัยการทั้งหมด 106 เว็บไซต์
แบนเนอร์
วันนี้
เดือนนี้
N/A
---
สำนักงานอัยการเขต 3

 (Sep 14, 2010)

รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ภายในเขตท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

1
5
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

 (Sep 14, 2010)

สถานที่ตั้ง บุคลากร ทำเนียบอัยการจังหวัด และสถิติคดี ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

 (Sep 14, 2010)

ให้บริการความรู้ทางกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

 (Sep 14, 2010)

ประวัติ กฏหมายน่ารู้ บุคลากร การบริการ วันนัด/ข้อมูลคดี สถิติคดี คดีสำคัญ/คดีที่น่าสนใจ ของสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

2
2
N/A
---
สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา

 (Sep 14, 2010)

ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีเขตตลอดท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร และ ร้อยเอ็ด รวม 9 จังหวัด

1
2
N/A
---
สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

 (Sep 14, 2010)

อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด สถานที่ติดต่อ สาระน่ารู้ ระเบียบที่น่าสนใจ ของสำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ตราสัญลักษณ์ ผู้บริหาร ภารกิจหน้าที่ บุคลากร สถานที่ติดต่อ สถิติคดี และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

 (Sep 14, 2010)

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากนำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

 (Sep 14, 2010)

ประวัติสำนักงาน อำนาจหน้าที่ อัตรากำลัง สถิติคดี คดีที่น่าสนใจ และทำเนียบอัยการจังหวัด ของสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลของสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากร ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ และเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอัยการ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย แนะนำผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ อัตรากำลัง แผนงาน และกิจกรรมของสำนักงาน

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก

 (Sep 14, 2010)

สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก ตั้งอยู่ที่ ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

 (Sep 14, 2010)

ตั้งอยู่เลขที่ 281 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

 (Sep 14, 2010)

ประวัติสำนักงานอัยการ รายนามอัยการจังหวัด เขตอำเภอรับผิดชอบ บุคคลากรของสำนักงาน โครงสร้างและงานสำนักงาน ข้อมูลทางคดีและสถิติคดี ของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงพิษณุโลก

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลของสำนักงานอัยการประจำศาลแขวงพิษณุโลก แสดงประวัติ ทำเนียบอัยการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ แผนภูมิสำนักงาน สถิติคดี และรวมเว็บไซต์หน่วยงานอัยการ

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการเขต 2

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา อัตรากำลัง สถิติคดี กฎหมายที่น่าสนใจ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการเขต 2

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการเขต 6

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลของสำนักงานอัยการเขต 6 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ แนะนำผู้บริหารระดับสูง บุคลากร ทำเนียบอธิบดี สถิติคดี ข่าวประชาสัมพันธ์ และแนะนำจังหวัดพิษณุโลก

1
2
N/A
---
สำนักงานอัยการเขต 8

 (Sep 14, 2010)

รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการเขต 8 ภายในเขตท้องที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร ระนอง กระบี่ และพังงา

1
2
N/A
---
สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

 (Sep 14, 2010)

ภารกิจ อัตรากำลัง โครงสร้างองค์กร ผลงาน และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

1
2
N/A
---
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

 (Sep 14, 2010)

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง อำนาจหน้าที่ ที่ตั้ง บุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ พร้อมทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับงาน เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องเรียนข้าราชการ แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ระเบียบผู้ตรวจราชการ

1
1

 
หมายเหตุ
※ การแสดงผลรายการเว็บไซต์ เรียงตามสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ต่อวัน / เดือน.
※ อันดับของเว็บไซต์จะดีขึ้นเมื่อนำโค๊ด HTML ด้านบนไปติดในเว็บไซต์ของคุณ.
※ การแลกลิงก์ของเว็บไซต์ เพื่อให้ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
※ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม โปรดเข้าใจว่าเราอาจจะทำการลบลิงค์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เว็บไซต์ทั้งหมด : 15842 เว็บไซต์
หมวดหมู่เว็บไซต์ทั้งหมด : 657ประเภท