สำนักงานอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ, สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น, สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา...


เว็บไซต์ในหมวดสำนักงานอัยการทั้งหมด 106 เว็บไซต์
แบนเนอร์
วันนี้
เดือนนี้
N/A
---
สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา

 (Sep 14, 2010)

ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีเขตตลอดท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร และ ร้อยเอ็ด รวม 9 จังหวัด

1
5
N/A
---
สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

 (Sep 14, 2010)

อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด สถานที่ติดต่อ สาระน่ารู้ ระเบียบที่น่าสนใจ ของสำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

1
5
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลของสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะนำพนักงานอัยการ การบริการประชาชน สถิติคดี รายงานคดีสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมีเว็บบอร์ดถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

1
5
N/A
---
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

 (Sep 14, 2010)

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง อำนาจหน้าที่ ที่ตั้ง บุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ พร้อมทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับงาน เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องเรียนข้าราชการ แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ระเบียบผู้ตรวจราชการ

2
4
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูล ที่ตั้งสำนักงาน บุคลากร งานคดี คดีสำคัญ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

 (Sep 14, 2010)

ให้บริการความรู้ทางกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

 (Sep 14, 2010)

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

 (Sep 14, 2010)

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากนำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ บุคลากร สถานที่ตั้ง และสถิติคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ

 (Sep 14, 2010)

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาคดีความสำคัญๆ พิพิธภัณฑ์อัยการไทย สถิติเปรียบเทียบการรับสำนวนมาดำเนินคดี, สถิติความอาญาในปีต่าง ๆ เป็นต้น

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการเขต 3

 (Sep 14, 2010)

รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ภายในเขตท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

 (Sep 14, 2010)

สถานที่ตั้ง บุคลากร ทำเนียบอัยการจังหวัด และสถิติคดี ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2
3
N/A
---
สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น

 (Sep 14, 2010)

มีเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู มหาสารคาม สกลนคร นครพนม หนองคาย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และจังหวัดเลย รวม 10 จังหวัด ซึ่งต้องดำเนินการฟ้องหรือแก้คำฟ้อง ต่อศาลปกครองขอนแก่น

1
3
N/A
---
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูง&#

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานกดีที่สำคัญ ๆ ของสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำบุคลากร สถิติคดี ข่าวประชาสัมพันธ์ และเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติต่าง ๆ

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ บุคลากร สถิติคดี คดีที่น่าสนใจ และถามตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ บุคลากร อำนาจหน้าที่ สถิติคดี ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และเว็บบอร์ดถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บุคลากรประจำสำนักงานฯ สถิติคดี คดีน่าสนใจ ของสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลหน่วยงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ภารกิจพนักงานอัยการ คดีสำคัญ ๆ สถิติคดี เขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลหน่วยงานสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี สถิติคดี เขตอำนาจ ผู้บริหารระดับสูง อัยการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

1
3

 
หมายเหตุ
※ การแสดงผลรายการเว็บไซต์ เรียงตามสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ต่อวัน / เดือน.
※ อันดับของเว็บไซต์จะดีขึ้นเมื่อนำโค๊ด HTML ด้านบนไปติดในเว็บไซต์ของคุณ.
※ การแลกลิงก์ของเว็บไซต์ เพื่อให้ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
※ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม โปรดเข้าใจว่าเราอาจจะทำการลบลิงค์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เว็บไซต์ทั้งหมด : 15844 เว็บไซต์
หมวดหมู่เว็บไซต์ทั้งหมด : 657ประเภท