สำนักงานอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ, สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น, สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา...


เว็บไซต์ในหมวดสำนักงานอัยการทั้งหมด 106 เว็บไซต์
แบนเนอร์
วันนี้
เดือนนี้
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา บุคลากร ทำเนียบอัยการจังหวัด แฟ้มกิจกรรม สถิติคดี งานคุ้มครองสิทธิฯ (สคช.) ศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา ศูนย์อำนวยการคดีชันสูตรพลิกศพ บทความ ตัวอย่างสัญญา ปรึกษาปัญหากฎหมาย คำสั่งและประกาศของสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

1
8
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

 (Sep 14, 2010)

แนะนำสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ บุคลากร สถานที่ตั้ง สถิติคดีในจังหวัด ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน และกระดานถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

1
6
N/A
---
สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

 (Sep 14, 2010)

อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด สถานที่ติดต่อ สาระน่ารู้ ระเบียบที่น่าสนใจ ของสำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

 (Sep 14, 2010)

ความเป็นมา อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่ สถิติคดี ของสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเมืองจันทบุรี คำขวัญเมืองจันท์ ที่ตั้งและอาณาเขต ของดีเมืองจันท์ และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

 (Sep 14, 2010)

สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการเขต 3

 (Sep 14, 2010)

รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ภายในเขตท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

1
4
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

 (Sep 14, 2010)

สถานที่ตั้ง บุคลากร ทำเนียบอัยการจังหวัด และสถิติคดี ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2
3
N/A
---
สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา

 (Sep 14, 2010)

ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีเขตตลอดท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร และ ร้อยเอ็ด รวม 9 จังหวัด

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น

 (Sep 14, 2010)

ประวัติวความเป็นมา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ภารกิจของพนักงานอัยการ ผู้บริหาร อัตรากำลัง สถานที่ตั้งและติดต่อกับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูล ที่ตั้งสำนักงาน บุคลากร งานคดี คดีสำคัญ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง บุคลากรร อำนาจหน้าที่ และสถิติต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงสร้าง อัตรากำลัง สถิติคดีสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหา งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานอัยการจังหวัดพังงา ทำเนียบอัยการ บุคลากร อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่ แผนงานโครงการและงบประมาณ การบริการ และข่าวประชาสัมพันธ์

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

 (Sep 14, 2010)

ให้บริการความรู้ทางกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี

 (Sep 14, 2010)

แนะนำสำนักงานอัยการ ทำเนียบบริหาร ปริมาณงานคดี บริการประชาชน และข่าวสาร ของ สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

 (Sep 14, 2010)

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา ข้อมูลข้าราชการอัยการและธุรการ อำนาจหน้าที่ ขั้นตอนการติดต่อราชการและการขอรับบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลของจังหวัดสงขลา

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล

 (Sep 14, 2010)

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ตราสัญลักษณ์ ผู้บริหาร ภารกิจหน้าที่ บุคลากร สถานที่ติดต่อ สถิติคดี และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

 (Sep 14, 2010)

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากนำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1
3
N/A
---
สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 (Sep 14, 2010)

ข้อมูลของสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะนำพนักงานอัยการ การบริการประชาชน สถิติคดี รายงานคดีสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมีเว็บบอร์ดถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

1
3

 
หมายเหตุ
※ การแสดงผลรายการเว็บไซต์ เรียงตามสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ต่อวัน / เดือน.
※ อันดับของเว็บไซต์จะดีขึ้นเมื่อนำโค๊ด HTML ด้านบนไปติดในเว็บไซต์ของคุณ.
※ การแลกลิงก์ของเว็บไซต์ เพื่อให้ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
※ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม โปรดเข้าใจว่าเราอาจจะทำการลบลิงค์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เว็บไซต์ทั้งหมด : 15844 เว็บไซต์
หมวดหมู่เว็บไซต์ทั้งหมด : 657ประเภท